• Kontaktperson: Birgitta Forsberg, Maria Ekman
  • Telefonnummer: 070-5616150, 070-3023834
  • E-postadress: birgitta@byggcoach.se, maria@byggcoach.se
  • Webbplats: http://www.byggcoach.se
  • Område: 711210 Teknisk konsultverksamhet inom bygg och anläggningsteknik
  • Taggar: Projektledning, Kontrollansvariga/kvalitetsansvariga, Utbildare, Karriärutveckling, Jobbcoaching, Omställning, coaching

Vi arbetar inom två helt olika affärsområden - Bygg och Coaching. Byggsidan präglas  av struktur, samverkan och tydlig målstyrning medan Coachingen handlar om att hjälpa individen att hitta rätt väg i yrkes- och privatlivet. Genom att integrera erfarenheter från båda verksamheterna in i varandra får vi ett mervärde.

De tjänster vi erbjuder inom bygg är framförallt som certifierade kvalitetsansvariga/ kontrollansvariga enligt PBL, projektledare, samordnare och utbildare. Inom affärsområdet coaching arbetar vi med karriärutveckling, omställning, jobbcoaching och föreläsningar.

Vi har kontoret i Luleå och vår verksamhet bedrivs i första hand i Norrbotten. Ägare och verksamma i ByggCoach AB är Birgitta Forsberg och Maria EKman. Med vår unika kompetens och kombinerade erfarenhet av att arbeta med människor och teknik nyttjar vi vår samlade kunskap när vi arbetar inom våra båda affärsområden - Bygg och Coaching.

Vi är båda utbildade civilingenjörer Väg- och Vattenbyggnad med erfarenhet från olika roller och områden inom byggsektorn och har en bred kunskap samt ett stort nätverk. Inom Coaching är Maria certifierad och Birgitta diplomerad ICF coacher, även inom detta område har vi lång erfarenhet.