CargoNet är delägare i bolaget Real Rail AB.

1 april 2012 övertog Real Rail AB alla inrikes  transporter i Sverige (från Nässjö och Göteborg till Umeå och Luleå).

För mer information om transporterna: Kontakta Real Rails produktionschef på tlf. +46 733 73 6710 eller på hans.b@realrail.se