• Kontaktperson: Lars Callin
  • Telefonnummer: 0920-12954
  • E-postadress: info@cityoppenvard.se
  • Webbplats: www.cityoppenvard.se
  • Område: 889920 Öppna sociala insatser för vuxna med missbruksproblem

City Öppenvård i Luleå AB, ett företag där du/ni får hjälp med alkohol-, drog-, spelberoende. Behandling finns även för anhöriga. Vi arbetar i öppenvårdsform enligt 12-stegsmodellen utifrån ett kognitivt perspektiv, där människan/individen är i fokus. Du bemöts med respekt och ödmjukhet av en personal med gedigen erfarenhet av behandlingsarbete som naturligtvis arbetar under tystnadsplikt.

Vår lokal ligger centralt i Luleå som präglas av ett lugn utöver det vanliga.

Boka gärna ett studiebesök, så att vi mer ingående kan presentera hur vi arbetar och tänker kring denna problematik.