• Kontaktperson: Agneta Carlström
  • Telefonnummer: 070-248 18 50
  • E-postadress: info@cleanstream.se
  • Webbplats: http://www.cleanstream.se
  • Område: 702200 Konsultverksamhet avseende företags organisation

Clean Stream kan hjälpa er verksamhet att uppnå hög effektivitet och kvalitet. Det gör vi genom att använda vår mångåriga kunskap och erfarenhet inom ett flertal områden som är av yttersta vikt för att nå en verksamhet av toppkvalitet, eller som det heter på engelska Business Excellence.

 

Vi kan stödja er verksamhet med:

 

Ledningsstöd

Kvalitetsledning

Kvalitetsutveckling

Verksamhetsutveckling

Projektledning

Projektrevision

Dokumentledning

Miljöledning