Conex är ett konsultföretag som erbjuder tjänster inom produkt- och processutveckling. Vi vill öka våra kunders konkurrenskraft genom att tillföra kvalificerad konsultkompetens för effektiv produktutveckling.

Vår vision är att vara en ledande leverantör av produkt- och processutvecklingstjänster till svensk industri. Vi tillhandahåller kompetens och kundanpassar varje uppdrag. Vi arbetar med moderna metoder och verktyg som gör det möjligt att på kort tid kostnadseffektivt ta fram nya produkter med rätt kvalitet. Vi hjälper även våra kunder att införa arbetsmetoderna i den egna organisationen.

Mångårig erfarenhet av konsultarbete, mycket hög CAD-, konstruktions- och beräkningskompetens samt forskningsresultat från Luleå tekniska universitet är den mix som tillsammans utgör Conex kunskapsbas.

Beroende på uppdragets karaktär och kundens önskemål, arbetar vi antingen hos kunden, eller med hjälp av distansöverbryggande teknik från våra kontor i Luleå och Örnsköldsvik.

Våra tjänster inom produktutveckling:
teknisk design
konstruktion
tekniska beräkningar
funktions- och tillverkningssimulering
visualisering
animering.
Processutveckling:
metodutveckling
systemadministration
utbildning.

Adress:
Aurorum 2
977 75 Luleå