• Kontaktperson: Per-Anders Blind
  • Telefonnummer: 070 417 68 11
  • E-postadress: karin.a@connectnorr.org
  • Webbplats: http://www.connectsverige.se/norr
  • Område: 702200 Konsultverksamhet avseende företags organisation
  • Taggar: nätverk, rådgivning, etablering, starta företag

CONNECT Norr stimulerar utvecklingen av tillväxtföretag i norra Sverige genom att sammanföra entreprenörer med kompetens och kapital. Målet är att påskynda tillväxtföretagens kommersialisering och att skapa fler arbetstillfällen.  CONNECT är en global icke vinstdrivande fristående organisation med en verksamhet som grundar sig på frivilliga insatser av erfarna och kunniga personer. Komplement - inte konkurrent - till befintliga nätverk.

Adress:
Aurorum Science Park 1C
977 75 Luleå