• Kontaktperson: Jonas Gåhlin
  • Telefonnummer: 0920-258822
  • E-postadress: info@correct.se
  • Webbplats: http://www.correct.se
  • Område: 282900 Övrig tillverkning av maskiner för allmänt ändamål
  • Taggar: vattenanalys, vattenrening, vattenfilter, järnfilter, pH-höjare, mangan, järn, humus, radon, vattenprov

Correct Vattenrening har specialiserat sig på att tillverka utrustning för dig med egen dricksvattenbrunn. I Correct ingår utrustning för pH-höjning samt borttagande av humus och berggas. Den klarar även svårbehandlad järn och mangan. I sortimentet ingår även utrustning för att rena vatten som innehåller bl.a. bakterier, nitrat, radon och kalk.

MODULANPASSAD VITVARA

Corrects modulanpassade vattenrenare är mycket enkla att installera: vatten till, vatten från. Utrustningen är byggd för kontinuerlig rening av vatten till ett normalhushåll och klarar toppar upp till 25 liter/minut.

CLASSIC-SERIEN

Samma höga kvalitet och funktion som våra vitvaror. De olika komponenterna monteras på plats och passar den som tex. har ont om utrymme. Filtertankarna är fyllda med filtersand och all elektronisk automatik är grundinställd.

VATTENANALYS

Vattenanalyser är viktiga för val av metod och utrustning för att rena vatten. Vi anlitar ett oberoende ackrediterat laboratorium (Alcontrol) som säkerställer valet av rätt utrustning med hjälp av filtersimulering. Provflaskor finns att hämta hos oss eller någon av våra återförsäljare. Kontakta oss för mer information.