• Kontaktperson: Jeanette Strömbäck
  • Telefonnummer: 070 641 40 94
  • E-postadress: info@creapunctum.se
  • Webbplats: http://www.creapunctum.se
  • Taggar: Personlig utveckling, hälsa, coachning, Karriärutveckling, motivation, förändring, relationer

Crea Punctum erbjuder företagare, chefer och individer en möjlighet till balans, mer energi och livskraft, genom att med coachning som verktyg, hjälpa Dig att synliggöra, välja, prioritera och välja bort.

Crea Punctum arbetar med hela spektrat, från karriär, relationer, hälsa till motivation, utveckling och förändringar.

Din organisation vill nå förstklassiga och resultatinriktade mål, för det krävs arbetsinsatser. Dessa insatser utförs av människor, unika individer som har sina specifika behov för att de ska kunna prestera maximalt på sitt arbete.
För att få en blomstrande organisation krävs det att varje individ får blomma ut på sitt eget sätt och där kan jag bistå med coachning som ett kraftfullt verktyg för att hjälpa individerna att låta knoppen brista ut i blom. Finns det redan blommor, behöver de vattnas för att de ska fortsätta blomma.
 
Vår övertygelse är att glädje och balans är nyckelord för att en organisation ska kunna växa och för att människor ska vilja växa med organisationen. En utmaning kan vara att sprida detta budskap med äkthet och ärlighet. 

Crea Punctum erbjuder utveckling för ledare och medarbetare med strävan att utveckla individen med sikte att utveckla organisationen.