• Telefonnummer: 0920-60770
  • Område: 467720 Partihandel med metallavfall och metallskrot