• Telefonnummer: 0920-200880
  • Webbplats: http://www.dial-it.se/
  • Område: 951200 Reparation av kommunikationsutrustning