• Kontaktperson: Ulf Boström
  • Telefonnummer: +46 (0)770-33 22 00
  • E-postadress: info@dios.se
  • Webbplats: http://www.dios.se
  • Taggar: Diös, fastigheter, lokaler, kontor, galleria, luleå, science park

Besöksadress till huvudkontoret i Östersund: 
Ringvägen 4

Postadress:
DIÖS FASTIGHETER AB BOX 188
831 22 ÖSTERSUND

Vi vill att det ska vara enkelt för dig att komma i kontakt med oss.
Ring vår växel så kommer du alltid rätt.

Tel:  0770-33 22 00