• Kontaktperson: Olle Nilsson
  • Telefonnummer: 0920-432200
  • E-postadress: info.specialsteel@duroc.com
  • Webbplats: http://www.duroc.com/specialsteel
  • Område: 243200 Tillverkning av kallvalsade stålband

Stål för hårda krav och bättre miljö

Duroc Special Steel erbjuder hög service och snabba och flexibla lösningar. Vi tillverkar och och marknadsför bl a de höghållfasta Hiloc-stålen, högkolhaltiga stål och olika specialstål (borstål, ytavkolade och svartoxiderade stål). Våra höghållfasta tunna stål innebär lättare och miljövänligare produkter.

Vi kan erbjuda slittade stålband ned till 18 mm i bredd. Maxbredd är 1080 mm i kallvalsat utförande.  Vårt tjockleksområde sträcker sig från 0,2 mm till 4,0 mm.