• Kontaktperson: Andreas Egerup
  • Telefonnummer: 070-5415589
  • E-postadress: andreas@egerup.se
  • Webbplats: www.egerup.se
  • Område: 591100 Produktion av film, video och tv-program

Egerup Produktion AB är ett litet filmproducentbolag mitt i centrala Luleå.