• Kontaktperson: Peter Nordgren
  • Telefonnummer: 0924-20030
  • E-postadress: info@kvarnafriskola.se
  • Webbplats: www.kvarnafriskola.se
  • Område: Skola F klass - år 6, Förskola, Fritids
  • Taggar: Skola

Skola F klass - år 6, Förskola, Fritids

Vi har som mål att:
- Ge alla elever en lugn och trygg inlärningsmiljö i mindre grupper
- Stärka självkänsla och förmåga att arbeta självständigt
- Alla elever ska bli sedda och få känna att de duger
- Uppmuntra till skaparlust, glädje och framtidstro
- Stimulera elevens eget engagemang och motivation