• Telefonnummer: 0924-30119
  • Område: 014100 Mjölkproduktion och uppfödning av nötkreatur och mjölkras