Ericson & Hjelte AB erbjuder praktisk och resultatinriktad organisationsutveckling till företag och organisationer. Våra tjänster utgår från beprövad erfarenhet, aktuell forskning och internationell praxis. Vår bas finns i Luleå och det är i Norrbottens län som vi i huvudsak verkar.