Ersnäs delas ungefär på mitten av E4:an, i en västlig och en östlig del. Huvuddelen av byborna bor på östra sidan, där också byakärnan finns. Bebyggelsen har en tydlig lantlig prägel och består av både äldre jordbruksfastigheter och äldre och nyare villabebyggelse.

Byn är en gammal jordbruksbygd med åkrar på båda sidor om den långsträckta byakärnan. Två undantag finns: byns sydöstra del där skogen tar över mot Hemberget (vid Svedjan), vid sydligaste delen av Ersnäsvägen samt byns sydvästra del (vid Ersnäskammen) där skogen också tar över.