• Telefonnummer: 070-5596595
  • Webbplats: http://www.europeanminds.com/
  • Område: 661900 Andra stödtjänster till finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet

European Minds arbetar med att stötta företag, myndigheter och organisationer i arbetet med att dra nytta av möjligheterna med EU-medlemskapet. Det innebär att vi kan coacha eller leda ett arbete hos er som syftar till att utveckla er verksamhet med hjälp av EU-medlemskapet. Det kan till exempel innebära att vi hjälper er att utveckla en EU-strategi, stöttar i uppföljning och utvärdering så att ert arbete följer plan och når målen.