• Kontaktperson: Jouni Vesa
  • Telefonnummer: 073-970 44 47
  • E-postadress: exileddc@hotmail.com
  • Webbplats: http://www.exiledcrew.com
DANSFÖRENINGEN EXILED DANCE CREW

2007 bildade vi föreningen Exiled Dance Crew. Vi är en ideell förening som är ansluten till Riksidrottsförbundet.

Vår verksamhet har i föreningens namn bestått i att sprida dans genom shower, föreställningar, workshops och genom att delta i tävlingar. Vår verksamhet innefattar också undervisning i form av kontinuerliga danskurser för barn och ungdomar (även vuxna). Detta är ett steg i att stärka dans- och ungdomskulturen i Luleå och Norrbotten.