• Kontaktperson: Emelie Johansson
  • E-postadress: emelie.johansson@exjobblulea.se
  • Webbplats: http://www.exjobblulea.se/
  • Taggar: student, Exjobb, LTU

ExjobbLuleå har till syfte att på olika sätt stärka en god kontakt mellan akademiker och näringslivet, såväl offentligt som privat, i Luleå.

Intentionen är att öka antalet studenter som gör sina examensarbeten i Luleå. ExjobbLuleå förmedlar examensarbeten som ska ge en affärsnytta för företagen och samtidigt ha ett vetenskapligt värde för studenter.Samarbete mellan studenter och näringsliv kan bidra till en mängd utvecklingsmöjligheter för alla inblandade parter.