• Kontaktperson: Peter Palmqvist
  • Telefonnummer: 0920-38560
  • E-postadress: info@favorreklambyra.se
  • Webbplats: http://www.favorreklambyra.se
  • Område: 731110 Reklambyråverksamhet
  • Taggar: reklambyrå

Vi skapar fördelar för våra kunder!

Precis som vårt namn avslöjar jobbar vi för att skapa fördelar. Favör är en fullservicebyrå bestående av kreatörer som älskar sina jobb och brinner för sina uppgifter. Vi arbetar från idé till färdig lösning och det allra viktigaste för oss är att våra kunder lyckas. Då har vi också lyckats.

Kreativa lösningar

Alla större projekt börjar med en nulägesanalys. Var är vi idag? Vart ska vi imorgon? Vi tittar på målgrupper och konkurrenter. Bedömer marknaden och analyserar mål och strategier. Ett viktigt arbete som så småningom landar i ett kommunikationskoncept med kreativa lösningar och effektiva medieval.

Miljö och kvalitet

Vårt miljöansvar bygger på kunskap och personligt ansvar. Alla i organisationen skall vara medvetna om vilken påverkan våra handlingar har på omvärlden. Vår policy är att alltid välja så miljövänliga vägar som det är möjligt utifrån tekniska, ekonomiska och kvalitetsmässiga förutsättningar.

För att nå bästa möjliga kvalitet i vårt arbete har vi egna kvalitetssäkringsrutiner. Vi ska agera kundorienterat med engagemang och ansvarstagande i fokus. Dessutom har vi ARU kompetens, vilket innebär att vi har gedigna kunskaper om vad som är rätt och fel både juridiskt och etiskt inom reklam och kommunikation. En fördel för dig som kund.