Folkets Bio Luleå arbetar för att erbjuda publiken ett komplement till de stora biografkedjornas filmutbud. Ibland tar vi in gästföreläsare, eller har samarbeten med andra föreningar. Har du några önskemål för kommande säsonger tar vi gärna emot dina förslag!

Vilka är Folkets Bio Luleå?
Föreningen Folkets Bio Luleå är en ideell, religiöst och partipolitiskt obunden kulturförening. Den är en lokalavdelning av Riksföreningen Folkets Bio. Vår målsättning är att bredda filmrepertoaren i Luleå.

Filmurval:
Genom filmurvalet vill vi verka för visning av film som väcker till insikt om samhällets och världens villkor. Samtidigt ämnar vi slå vakt om demokratiska rättigheter som tryckfrihet och yttrandefrihet. För närvarande jobbar några personer helt ideellt med styrelsearbetet och våra filmvisningar.

Biovisningar:
Våra filmer visas ofta bara vid ett, ibland två tillfällen. Det beror på att allt arbete i föreningen utförs på ideell basis. En målsättning är att bredda verksamheten på olika sätt: till exempel att kunna visa mer film. Vi söker alltid folk som vill arbeta ideellt i föreningen.