• Kontaktperson: Yngve Johansson
  • Telefonnummer: 070- 209 9826
  • E-postadress: yngve@framsteget.nu
  • Webbplats: www.framsteget.nu
  • Område: Utbildning
  • Taggar: Utbildning, affärsutveckling, Framtidstro

Erbjuder behovsanpassad utbildning i syfte att:
- öka individens insikt av sambandet människa - verksamhet - resultat