• Kontaktperson: Bo Carlsson
  • Telefonnummer: 036-719007
  • E-postadress: kansliet@fredsbaskrarna.se
  • Webbplats: http://www.fredsbaskrarna.se/
  • Område: 949900 Verksamhet i andra intresseorganisationer
  • Taggar: internationell, Sveriges veteransoldat förbund, Fredsbaskrarna, FN, Fredsuppdrag

fbs_logga.jpggulabandet.jpg

Fredsbaskrarna - Sverige förenar svenska veteraner

Vi för vidare det goda kamratskapet och den sammanhållning som skapats under en insats. Kamratstödet är en stor och viktig del av
vår verksamhet, där vi stödjer veteraner och anhöriga.

Sverige har sedan 1948 deltagit i de flesta av FN:s militära fredsbevarande uppdrag. Sedan mitten av 90- talet har Sverige även inom NATO och EU varit aktörer för att skapa fred och lindra nöd. Fler än 100.000 frivilliga svenska män och kvinnor har utfört ett storartat globalt fredsarbete. Du kan bli medlem om du fullgjort/fullgör tjänstgöring i det svenska försvaret, eller vid internationella insatser utsända av svensk statlig myndighet. Alla som vill stödja förbundet och verka för dess syften och målsättning kan beviljas stödmedlemskap, det gäller även föreningar, förbund och organisationer.
Som medlem får du vår tidning som kommer ut med fyra nummer per år.
Du har möjlighet att besöka våra lokala träffplatser runt om i landet, där du möter kamrater
och andra veteraner som varit ute i olika insatsområden.
Du har även andra förmåner som du kan läsa mer om på vår hemsida www.fredsbaskrarna.se eller vår Facebookgrupp Fredsbaskrarna Sverige

eller ladda ner vår informationsfolder