• Kontaktperson: Magnus Norén
  • Telefonnummer: 0920-27 27 00
  • E-postadress: info@genesis.se
  • Webbplats: http://www.genesis.se
  • Område: 620100 Dataprogrammering

Genesis bildades 1998 som Sveriges första ASP-leverantör. Genesis är ett IT företag med fokus på drift tjänster med hög säkerhet. Våra medarbetare har en bred kompetensnivå och deltar aktivt i företags utveckling med personligt engagemang. Genesis har stor erfarenhet av mjukvaruutveckling då en av företagets basprodukter är den unika kameraövervakningstjänsten BevakningDirekt  samt  det  egenutvecklade affärssystemet Fenix.

Genesis är för närvarande 11 st medarbetare som alla är stationerade i Luleå. Av dessa 11 medarbetare är 7 st dedikerade tekniker som helt eller delvis ansvarar för den driftmiljö som Genesis tillhandahåller.

Genesis ägs till 74,6 % av Stenvalls Trä koncernen och är helhetsleverantör åt samtliga bolag inom koncernen. Genesis har mer än 10 års erfarenhet av att leverera olika typer av tjänster vilket inkluderar nyckelfärdiga lösningar för kommunikation, hårdvara och installation och erbjuder driftmiljöer för såväl stora som små företag.

Målsättningen är att leverera maximal tillgänglighet med säkerhet och kostnadseffektivitet där kundnyttan hamnar i centrum.