Health Solutions är ett hälsosupportcenter som arbetar med E-hälsa, främst via telefon och internet.

Vi som arbetar på hälsosupportcentrat är vårdpersonal med olika professioner. I övriga företaget finns medicinska informatörer, tekniker samt ekonom och säljare.

Vi arbetar främst med:

Patientstödprogram: Diagnosspecifika patientstöd samt patientstödprogram för livsstilsförändringar. Patientstödprogram som möjliggör kontinuerlig kvalitetssäkring och uppföljning av patientens följsamhet till behandling samt eget hälsoarbete.

Beslutsstöd: Digitala beslutstöd i vården. Beslutsstöd är att effektivt redskap för att säkerställa att den vård som tillhandahålls har en dokumenterad effekt samt grundar sig på evidensbaserad medicinsk vetenskap.
Databashantering, visualisering, implementation av datorstödda riktlinjer samt medicinsk kunskap tillhör företagets kärnkompetenser.

Adress:
Aurorum 1C
977 75 Luleå