• Telefonnummer: 0770-330050
  • E-postadress: info.norr@hsb.se
  • Webbplats: http://www.hsb.se/norr
  • Område: 683200 Fastighetsförvaltning på uppdrag
  • Taggar: Boende, Kooperation, Medlemsägd, Nyproduktion, Bostadsköp, Bostadsrätt, Bostadsproduktion, Bostadsförsäljning, Hyresrätt

HSB Norr är den nordligaste av 31 regionala HSB-föreningar och verkar med åtta lokalkontor i Norrbotten och norra Västerbotten. Vi ägs av drygt 21 600 medlemmar som alla har förtur till ca tre tusen hyresrätter och våra nybyggda bostadsrätter.