• E-postadress: info@iucnorrbotten.se
  • Webbplats: http://www.iucnorrbotten.se
  • Område: 711220 Teknisk konsultverksamhet inom industriteknik
  • Taggar: Regional utveckling, Företagsutveckling, SME, Utvecklingsprojekt, Norrbotten

IUC Norrbotten AB är ett regionalt utvecklingsföretag för små och medelstora företag inom verkstads-, trä- och elektronik/IT-branschen samt nya tillväxtområden.

Vår huvuduppgift är att skapa tillväxt i Norrbottens näringsliv och främst i basindustrinära-, produktägande och entreprenörsledda företag.
 
Vi driver företagsgemensamma tillväxtprojekt och bygger nätverk utifrån konkreta affärsmöjligheter.
 
Vi verkar som bollplank och stöd för våra entreprenörer genom att vara resursmäklare som tillför företagen såväl kompetens som kapital tillsammans med samarbetspartners.
 
Vi driver samverkansprojekt med basindustrin, andra kundföretag, universitet och institutioner för att bygga tillit som lyfter regionen.
 
Arbetsmetodiken bygger på behovsinvesteringar, analyser och åtgärdsplaner i enskilda företag. Vi anordnar och genomför temamöten, seminarier, projekt och vi samverkar i utvecklingen av affärs- och branschkluster för grupper av företag.
 
Handlingsprogrammet bygger underifrån på de tillväxtplaner som finns i företagen. Tillsammans med andra aktörer hjälper vi bland annat företagen med:

•Etablering av affärsnätverk och andra kluster
•Affärsutvecklingsprogram
•Förbättrad produktion/logistik (Lean Produktion)
•Produktutveckling och design
•Förbättrad marknadsföring och försäljning
•Ständiga förbättringar och ökad delaktighet i till exempel
IT-satsningar och balanced scorecard
•Hitta finansieringslösningar för företag med utvecklingsprojekt
•Generationsväxlingsprogram
•Exportsatsningar