• Telefonnummer: 0920-75175
  • Webbplats: http://www.interfleet.se
  • Område: 711210 Teknisk konsultverksamhet inom bygg och anläggningsteknik

Interfleet Technology är ett av världens ledande internationella konsultföretag på det järnvägstekniska området. Med våra unika resurser kan vi bistå företag över hela världen med tekniska och strategiska lösningar.

Interfleet är en global leverantör av järnvägstekniska konsulttjänster med omkring 550 konsulter, varav ca 135 i Sverige. Från våra kontor i fyra världsdelar har vi levererat teknik- och affärslösningar till företag i mer än 25 länder.

Läs mer om Interfleet och de tjänster vi erbjuder på vår hemsida.

Adress:
Aurorum Science Park 2
977 75 Luleå