• Kontaktperson: Lisa Lundgren
  • Telefonnummer: 0920-75065
  • E-postadress: info@internetbay.com
  • Område: 749000 Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
  • Taggar: sälj, marknadsföring, internationell, export, IKT, ICT, affärer, omsättning

InternetBay är en icke vinstdrivande nätverksorganisation som stödjer ICT-företagens sälj- och marknadsföringsprocesser.

Vi gör detta genom konkreta aktiviteter för att identifiera nya affärsmöjligheter och kunder, nationellt som internationellt.

Vi har produktifierade tjänster och aktiviteter som produceras kontinuerligt.

Organisationen är ytterst kostnadseffektiv och producerar mätbara resultat som utvärderas årligen.

Några av våra produkter:

InternetBay BusinessEvent
Syftet med InternetBays "Business Event" är att identifiera konkreta affärsmöjligheter för IT-industrin samtidigt som vi också identifierar nya intressanta leverantörer och lösningar för en potentiell affärspartner. För att läsa mer om detta gå till www.internetbay.com/products/internetbay-business-event/

InternetBay Export
InternetBay Export är en produkt som drivs i projektform 2-3 år åt gången. 10-15 bolag deltar med syftet att öka bolagens kunskap om valda exportmarknader samt öka omsättningen på dessa. Export projektet använder utvalda experter och varje bolag "coachas" individuellt i processen. I det föregående export projektet ökade  exportomsättningen för de deltagande bolagen i genomsnitt med 100%. Läs mer om vår pågpående satsning InternetBay Export II här http://www.internetbay.com/internetbay-export-ii/