• Telefonnummer: +46 (0) 920-25 84 60, Växel: +46 8-399 200
  • Webbplats: http://www.iris.se

Irisgruppen investerar i och äger bolag som underlättar för människor med funktionsnedsättningar, främst synskadade och dyslektiker. Våra bolag är självklara partners till dem som söker spännande och affärsmässiga lösningar som bidrar till ett tillgängligt samhälle.

Adress:
Aurorum 7
977 75 Luleå