• Område: 412000 Byggande av bostadshus och andra byggnader