• Kontaktperson: Johan E. Bengtsson
  • Telefonnummer: 070-173 1000
  • E-postadress: contact@internit.se
  • Webbplats: http://www.internit.se
  • Område: 620100 Dataprogrammering

InterNIT är specialiserat på komplexa projekt inom offentlig sektor och näringsliv. Ofta i samarbeten mellan flera organisationer inom akademi, näringsliv och samhälle, med blandad yrkesbakgrund och internationellt.

Våra tjänster är affärsutveckling, analyser, projektledning, coachning och utbildning.

Vi erbjuder även mycket prisvärda webbutvecklingstjänster med hjälp av samarbetspartner på Malta. Malta har engelska som andra officiella språk. Inget jobb är för litet eller för stort. När arbetskultur och språk är viktigt!