• Kontaktperson: Thomas Brännström
  • Telefonnummer: 0920-220020
  • E-postadress: thomas@juridica.se
  • Webbplats: http://www.juridica.se
  • Område: 691020 Juridiska byråers verksamhet m.m.

Juridica Familjejuridik AB hjälper dig med bouppteckningar, boutredningar, arvskiften, testamenten, gåvobrev, samboavtal och övriga familjejuridiska handlingar.