• Kontaktperson: Inge Nilsson
  • Telefonnummer: 0911-303 29, 070-6951152
  • E-postadress: ingnil@gmail.com