• Kontaktperson: Maria Lindfors
  • Telefonnummer: 0920-223350
  • E-postadress: lulea@trr.se
  • Webbplats: www.trr.se
  • Område: 942000 Intressebevakning inom arbetstagarorganisationer

TRR Trygghetsrådet är en stiftelse som ägs av Svenskt Näringsliv och PTK. Vi ger stöd och hjälp till anslutna företag och medarbetare före, under och efter omställning. Till alla företag, organisationer och myndigheter arbetar vi också med kostnadsfri rekryteringsservice med syfte om att matcha lediga jobb till den kompetens som finns hos de uppsagda tjänstemän vi möter. TRR grundades 1974 och omsätter cirka 1 miljard kronor per år. Över 32 000 företag med sammanlagt 700 000 medarbetare är anslutna till oss. TRR har ca 250 medarbetare och finns på drygt 40 platser i landet.