• Kontaktperson: Hans Lindmark
  • Telefonnummer: 0920-237030
  • E-postadress: hans.lindmark@konecranes.com
  • Webbplats: http://www.konecranes.se
  • Område: 331200 Reparation av maskiner
  • Taggar: Telfer, telfrar, travers, traverser, kättingtelfer, hvilan

Konecranes är en världsledande tillverkare av lyftutrustning och erbjuder produktivitetshöjande lyftlösningar och service till verkstads- och processindustrin, skeppsvarv och hamnar.