• Område: 081200 Utvinning av sand, grus och berg utvinning av lera och kaolin