• Kontaktperson: Paulo Feliciano
  • Telefonnummer: 072-501 10 89
  • E-postadress: info@kulturutangranser.com
  • Webbplats: http://www.kulturutangranser.com
  • Område: Kultur
  • Taggar: kultur

Kultur Utan Gränser i Luleå är en ideell förening, grundad 2010, som arbetar med integration, jämställdhet och mångfald. 

Vi bygger broar mellan människor med olika bakgrund och kulturer för att alla kunna leva och bemötas med respekt, tolerans och blir accepterade i samhället. 

Att främja kulturella mångfald och integration i Luleå och Norrbotten. Det vi vill göra i samarbete med andra kulturella aktörer för att stärka mångkulturell utveckling i vår närmiljö och samhället. 

Kultur Utan Gränser vill öka den positiva förståelsen hos olika etniska och kulturella grupper i samarbete med andra organisationer, kommunen, landstinget och omvärlden. 

Det omfattar allas rättigheter och möjligheter att delta i föreningens projektet och aktiviteter. 

Kultur Utan Gränser är en plattform där alla kan träffas och bidra med utbyte av erfarenhet, idee och projekt . Barn, ungdomar och vuxna är den största grupp där föreningen vill öka sina aktivitetsutbud.