• Telefonnummer: 0920-248240
  • Område: 467720 Partihandel med metallavfall och metallskrot