• Telefonnummer: 0920-230045
  • E-postadress: info@kassavag.nu
  • Webbplats: http://kassavag.nu
  • Område: 465100 Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara

KV Kassa/Våg i Norrbotten säljer och utför service på kassaregister, butiksdata och tillbehör.

Vi är även auktoriserade för installation och service av Itab's kassadiskar och övriga sortiment.