På Björkskatan, en stadsdel några kilometer utanför Luleås centrala delar ligger biblioteket som sätter kvinnorna i centrum. Ett bibliotek, som fram till 1990 var en vanlig, men relativt välförsedd filial, placerad i områdets centrumanläggning och med en högstadieskola som närmaste granne. Ytterligare två låg- och mellanstadieskolor finns på området, samt Norrskenets friskola för barn 6-15 år. Det är ca 1000 elever som nyttjar biblioteket enskilt eller i samband med klassbesök. I stadsdelen bor 4500 invånare.

Det är nu 18 år sedan biblioteket på Björkskatan profilerade sig som Kvinnobiblioteket, med syfte att lyfta fram kvinnors kunskaper och erfarenheter för att ge stimulans och förkovran. Biblioteket ligger i ljusa lokaler med en inredning i violett som dominerande färg. Ett medvetet val med historisk bakgrund — violett var suffragetternas symbolfärg för rättvisa! Bokhyllorna har placerats så att de bildar "rum" i rummet med syfte att ge både ett ombonat och luftigt intryck. Facklitteraturen är uppdelad i temaavdelningar och den traditionella systematiseringen är delvis bruten. Överallt skyltas böcker om, av och för kvinnor. Besökare är förutom Björkskatabor i alla åldrar även övriga kommunmedborgare främst vuxenstuderande och studenter. Bibliotekets föreläsningar och konstutställningar lockar publik från hela Luleå. Då och då kommer också besökare från grannkommunerna.  Merparten av bibliotekets låntagare är kvinnor.

 

 Verksamhet

 

  • Ge låntagarvägledning och informationsservice till barn och vuxna
  • Arrangera föreläsningar för kvinnor 
  • Arrangera konstutställningar — "Månadens konstnärinna" och "Julsalong"
  • Samarbeta med kvinnoorganisationer och studieförbund
  • Ta emot studiebesök av kvinnoföreningar och kvinnogrupper från olika typer av utbildningar och kurser
  • Ge bokinformation om kvinno- och barnlitteratur
  • Samarbeta med förskola, skola och BVC
  • Genomföra kulturarrangemang för barn
  • Medverka i områdesgruppen
  • Delta i nationell samrådsgrupp för ansvarsbibliotek i kvinno-, mans- och genusforskning