• Kontaktperson: Petter Antti
  • Telefonnummer: 0920-25 43 00
  • E-postadress: info@lakarjouren.se
  • Webbplats: http://www.lakarjouren.se
  • Område: 782000 Personaluthyrning
  • Taggar: Bemanning
Vårdbemanning och turistläkarmottagningar i Riksgränsen och Björkliden.