Längmanska företagarfonden finansierar projekt i Norrbottens län där företag samverkar för att utveckla sina affärer. Vi stödjer också strategiska satsningar som skapar ökad affärspotential för befintliga och nya företag i länet.

Vi finansierar i första hand projekt inom följande områden,

Entreprenörskap
Upplevelsenäringar
Landsbygdens näringar
Testnäringar.

Adress:
Aurorum 2, 3 tr
977 75 Luleå