• Telefonnummer: 0771-10 01 10
  • E-postadress: kundservice@ltnbd.se
  • Webbplats: http://www.ltnbd.se
  • Taggar: Buss, Länstrafik

Länstrafiken i Norrbotten AB är huvudman för all kollektivtrafik med buss i Norrbotten. Trafiken sköts av ca 40 fristående trafikföretag, som har avtal med Länstrafiken. Från Luleå avgår och ankommer bussarna till och från Loet busstation. Hållplatser finns även utspridda inne i Luleå stad och är märkta med Länstrafikens emblem. Länstrafikens bussar är bekvämt utrustade för en långväga och bekvämlig resa.