• Telefonnummer: 070-3434177
  • Område: 014100 Mjölkproduktion och uppfödning av nötkreatur och mjölkras