• Telefonnummer: 0920-268585
  • Webbplats: http://www.lirabk.se/
  • Område: 931200 Sportklubbars och idrottsföreningars verksamhet
  • Taggar: Fotboll, Ungdomsidrott