• Kontaktperson: Anders lundgren
  • Telefonnummer: 0920-17430
  • E-postadress: anders@ll-dyk.se
  • Webbplats: http://www.ll-dyk.se
  • Område: 429100 Vattenbyggnad
  • Taggar: Sjöarbeten

Sjöledningsentreprenader samt  konsultation för dykentreprenader.