• Kontaktperson: Lotta Lindgren
  • Telefonnummer: 070 - 534 33 24
  • E-postadress: lotta@lottalindgren.se
  • Webbplats: www.lottalindgren.se
  • Område: 856000 Stödverksamhet för utbildningsväsendet

Lotta Lindgren AB startade 1999 då med inriktning mot psykoterapeutisk behandling och handledning. Lotta är leg. psykoterapeut/bildterapeut och UGL-handledare. Under åren som gått har verksamheten ändrat karaktär med mer fokus på grupprocesser och ledar- och medarbetarskap.
Jag vill bidra till goda arbetsplatser och organisationer som skapar förutsättningar för arbetsglädje då det är bästa skyddet mot sjukdomar och stress. Jag har en stark tilltro till människors förmåga och vilja till förändring och utveckling.
Basen i mitt företag är fortfarande de möten jag har med människor som söker samtalsstöd och terapi. I dessa möten får jag reda på vilka villkor människor har idag, på sina arbetsplatser och i sina liv. Dessa möten speglar den tid vi lever i.
Jag möter också chefer på olika nivåer som behöver stöd, reflektionsutrymme och hjälp med att hantera konflikter, medarbetare och andra problem i sin verksamhet.
Tillsammans med Dag Granberg erbjuder jag kurser som UGL, Utvecklande ledarskap. KLOK, Feedback & Kritik och skräddarsydda utbildningar för ledningsgrupper och team.

Jag brinner också för nätverkande mellan företagare och arbetar aktivt inom BNI - Business Network International. Jag är också ambassadör för kvinnors företagande via Tillväxtverket.

Läs mer på min hemsida: www.lottalindgren.se