• Telefonnummer: 0920-222935
  • Webbplats: http://www.lbsdk.se/
  • Område: 932900 Övrig fritids- och nöjesverksamhet